SE HVOR DU GÅR

TILGÆNGELIGHEDSGULVET

REIMAGINE ACCESS 2019

Med Tilgængelighedsgulvet ønsker vi at sætte fokus på spørgsmålet om tilgængelighed i Helsingør Kommune.

Gulvet markerer starten på den demokratiske proces, der skal lede frem til en ny tilgængelighedsstrategi og en ny handlingsplan for 2020 – 2025 i Helsingør Kommune.

Derfor er der brug for borgernes bidrag: Dine observationer, idéer, kritikker, forslag og tanker er essentielle i arbejdet med den nye strategi.

Så vær med til at nytænke tilgængeligheden i Helsingør.

Besøg Tilgængelighedsgulvet fra den 21. – 24. august ved Toldkammeret og Kulturværftet.

IMG_2111_web

#SEHVORDUGÅR

Her kan du uploade dit eget billede fra din tur og oplevelse på Tilgængelighedsgulvet.

Brug #SEHVORDUGÅR
–  og uploade billedet på Instagram.  

NY TILGÆNGELIGHEDSSTRATEGI

“Tilgængelighedsgulvet er startskuddet til arbejdet med at udforme en ny og langsigtet tilgængelighedsstrategi i snæver og bred forstand for Helsingør Kommune frem i mod 2025.”

Tilgængelighedsgulvet er en del af REIMAGINE 2019, der arrangeres af videnscentret Enactlab S/I.

REIMAGINE 2019 er et nyt internationalt handlingsmøde om handicap, tilgængelighed og
inklusion, der afholdes i Helsingør d. 21. – 24. august. Her mødes forskere, aktivister, kulturpersonligheder og borgere for at diskutere og nytænke handicap, inklusion og tilgængelighed. 

REIMAGINE 2019 er støttet af Bevica Fonden, Elsass Fonden, HamletScenen og Helsingør Kommune.

Læs mere om tankerne bag REIMAGINE 2019 og se hele programmet her:

www.reimagine2019.dk.

spørgsmål

HVORFOR

Tilgængelighed og inklusion er vigtige og altafgørende aspekter af at være menneske. Ofte reduceres tilgængelighed til kun at være fysisk tilgængelighed for personer med handicap –
fx ramper og elevatorer. 

Men tilgængelighed er mere end det. Tilgængeligheden til fællesskab, beskæftigelse, samfund, institutioner, politik og offentlige rum er essentielt for at kunne leve et godt liv ­- med eller uden handicap.

Med Tilgængelighedsgulvet ønsker vi at generere  opmærksomhed omkring tilgængelighed og udfordre den gængse opfattelse af tilgængelige rum er noget mere blot end det fysiske ­rumlige.

TILGÆNGELIGHED
- I SNÆVER FORSTAND

 

Med tilgængelighed i snæver forstand, mener vi fx veje, ramper, lifte og elevatorer. Denne form for tilgængelighed er enormt vigtig, ikke mindst for borgere med mobilitetsfunktionsnedsættelser.

Men det er dog ikke den eneste form for tilgængelighed, der er vigtig.

TILGÆNGELIGHED - I BRED FORSTAND

 

Med tilgængelighed i bred forstand, mener vi på alle de aspekter af tilgængeligheden, der ligger ud over det rent fysiske.

Hvad nytter en fx en rampe til et medborgerhus, hvis de sociale fordomme holder én ude fra at deltage i fælleskabet?

Eller hvad nytter det, at der en rampe til en arbejdsplads, hvis arbejdsmarkedet ikke er indrettet rummeligt nok til mennesker med funktionsnedsættelser – eller hvis menneskerne, der lever med handicap ikke får uddannelsen eller kompetencerne, der kræves.

Derfor er tilgængelighed i bred forstand vigtig både for borgere med synlige handicap og borgere med usynlige handicap.

WHO's definition af handicap

Ifølge WHO (Verdenssundhedsorganisationen) defineres handicap i tre overordnede kategorier: fysisk, psykisk og socialt – og ikke som noget, man enten har eller ikke har.

Her handler det om funktionsevnenedsættelser og dette kommer i grader.

Derfor definerer WHO handicap som værende noget, der definerer alle mennesker – og noget, alle kommer til at opleve i deres liv.

BIDRAG MED DINE IDÉER OG FORSLAG

Arbejdet med at udforme Helsingørs nye tilgængelighedsstrategi 2020 – 2025 skal til at begynde. I den forbindelse er der brug for borgernes perspektiver på tilgængelighed.

Så skriv dine tanker, ideer og visioner om tilgængelighed her, så bliver de samlet og givet videre som indspark i den demokratiske proces.

REIMAGINE ACCESS 2019 PLAKATEN

Dette års REIMAGINE ACCESS 2019 plakat er lavet af billedkunstneren Kristian Sverdrup, der selv lever med et handicap – Cerebral Parese.

Han har studeret ved Det Kongelige Danske Kunstakademi (2005) og har i løbet af det sidste årti arbejdet som billedkunstner i Danmark.
 
Kristian blev i en tidlig alder diagnosticeret med cerebral parese(spastisk lammelse) og har som følge deraf længe beskæftiget sig med krydsfeltet mellem videnskab, kunst og krop.
 
Siden 2014 har Sverdrup været testperson i flere toneangivende forskningsprojekter, som vedrører CP. Hans kunstneriske virke har
foreløbigt udfoldet sig på tværs af medier som video, grafik, skulptur
og maleri

TILGÆNGELIGHEDSKORTET

Helsingør Kommune har lavet et kort over byen, hvor du kan se, hvordan tilgængeligheden er, hvis du er gangbesværet, går med rollator eller kører i kørestol.

PRAKTISKE INFORMATIONER

HVOR

Helsingør: Ved Toldkammeret og Kulturværftet.

HVORNÅR

21. – 24. august 2019.

HVEM

Alle er velkomne.

Enactlab er et not-for-profit videnscenter i København, der arbejder åbent og kollaborativt med forsknings- og forandringsprojekter.

Vi laver ikke viden om mennesker, men med mennesker.

Vi er et hold, der blandt andet består af; en international anerkendt forsker, Kristian  Martiny, en udviklingspsykolog, David Eskelund Nielsen, og en international anerkendt handicap-talsperson, Jacob Nossell, der selv lever med et svært handicap til hverdag.

Læs mere om Enactlab her!

VI ER STØTTET AF